LABORATORIUM

Jakość naszych paliw jest regularnie kontrolowana nie tylko przez nasze własne laboratorium, ale również przez odbiorców i niezależne akredytowane laboratoria.

Laboratorium

W naszym laboratorium wykonywanych jest średnio 6 pomiarów dziennie materiału wsadowego oraz gotowego paliwa alternatywnego. Dzięki posiadanym dwóm kalorymetrom, titratorowi oraz młynkom laboratoryjnym na bieżąco kontrolujemy podstawowe parametry odpadów. Posiadany przez nas spektrofotometr absorbcji atomowej umożliwia nam sprawdzenie zawartości metali ciężkich w paliwie alternatywnym.


Wykaz badań prowadzonych w laboratorium:


  • ciepło spalania i wartość opałowa
  • zawartość wilgoci całkowitej i analitycznej
  • zawartość popiołu
  • zawartość chloru
  • oznaczenie gęstości nasypowej
  • zawartość metali ciężkich
  • pobieranie próbek odpadu


Procedury poboru próbek oraz badań laboratoryjnych opracowane zostały na podstawie Polskich Norm.