​​​​​​​

ODBIÓR ODPADÓW

KAPADORA Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie odbioru następujących odpadów:

Kod odpadu Rodzaj odpadu RDF Przemiały Zbieranie
1. 03 01 01 Odpady kory i korka X
2. 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 X
3. 03 03 01 Odpady z kory i drewna X
4. 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury X
5. 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu X
6. 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 X
7. 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) X X X
8. 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych X
9. 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych X X
10. 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych X X X
11. 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy X X X
12. 07 02 99 Inne niewymienione odpady (jako elementy gumowe lub z tworzyw sztucznych) X X
13. 07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 X
14. 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek X
15. 07 06 99 Inne niewymienione odpady X
16. 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych X X X
17. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury X X
18. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych X X X
19. 15 01 03 Opakowania z drewna X
20. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe X
21. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe X X
22. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów X
23. 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 X X
24. 16 01 03 Zużyte opony X
25. 16 01 19 Tworzywa sztuczne X X X
26. 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 X
27. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia X
28. 17 02 01 Drewno X
29. 17 02 03 Tworzywa sztuczne X X
30. 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 X
31. 17 03 80 Odpadowa papa X
32. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 X
33. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 X
34. 19 12 01 Papier i tektura X X
35. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma X X
36. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 X X
37. 19 12 08 Tekstylia X X
38. 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) X
39. 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 X X
40. 20 01 01 Papier i tektura X
41. 20 01 10 Odzież X
42. 20 01 11 Tekstylia X
43. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 X
44. 20 01 39 Tworzywa sztuczne X X

Jesteś zainteresowany współpracą
z KAPADORA Sp. z o.o.?

Skontaktuj się z nami w sprawie podjęcia współpracy. Nasi pracownicy przygotują odpowiednią ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta.